En läsande mun är alltid naken, 2016

Text work commissioned by Köttinspektionen Dans for the choreographed reading circle lead by Sandra Lolax. Graphic design by Jonas Williamsson.